Quick incasso werkt anders

Quick Incasso onderscheidt zich van andere incassobureaus door persoonlijk contact en korte communicatielijnen. Bovendien brengt Quick Incasso uw debiteur pas een bezoek na overleg met u, onze opdrachtgever.

Quick Incasso werkt bij de incassoprocedure zonder juridische maatregelen altijd op basis van no cure no pay. Dat betekent dat wij een resultaatverplichting hebben. U betaalt ons alleen provisie over de betaling die is ontvangen. Betaalt uw debiteur niet, dan ontvangt u dus van ons geen rekening. Dit geldt zowel voor incasso-opdrachten in Nederland als internationaal.

Hoe gaan wij te werk om uw onbetaalde factuur voor u te innen?

 1. In de buitengerechtelijke fase roepen wij uw klant op om te betalen. Wij nemen in korte tijd meerdere keren contact op met uw klant, de debiteur. Dit gebeurt schriftelijk, telefonisch en per e-mail.
 2. Quick Incasso sommeert uw debiteur op een correcte, maar duidelijke manier om de openstaande rekening(en) te voldoen. Vaak heeft dit snel resultaat. Uw klant betaalt prompt en volledig ofwel vraagt om een betalingsregeling.
 3. Blijft de gewenste reactie toch uit, dan overleggen wij met u om uw debiteur te bezoeken. Hieraan zijn kosten verbonden.

Stap voor stap naar betaling van uw openstaande factuur:

 • Quick Incasso stuurt uw klant een aanmaning
 • Quick Incasso belt uw klant
 • In overleg met u bezoekt Quick Incasso uw klant
 • Indien nodig start Quick Incasso een gerechtelijke procedure
 • Indien nodig vindt executie van vonnis plaats

Onze klantbelofte ‘no cure no pay’ geldt alleen voor het versturen van aanmaningen, e-mail, sms en telefoongesprekken. Bezoeken wij uw klant, dan brengen wij u daarvoor kosten in rekening.

Quick Incasso:

 • professionele, snelle en effectieve incassoprocedure
 • optimale relatie met uw klant
 • uw debiteur betaalt het grootste deel van de incassokosten
 • korte communicatielijnen en daadkrachtig optreden

Start een incassotraject